| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Tryńcza

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art.6 ust.2 i   4 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach / Dz. U.z 2012r. poz 391 z   póź.zm/ , art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz. U   z 2013r. poz.594/ Rada Gminy Tryńcza uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w   następujących wysokościach:  

1)   za odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny w   wysokości-130 zł . za 1   m3 ,  

2)   za odpady komunalne, które nie są zbierane w   sposób selektywny w   wysokości – 180zł. za 1   m3.  

§   2.   Stawki opłat określone w   § 1   są stawkami brutto.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Uzasadnienie

Do kompetencji rady gminy zgodnie z   art.6 ust.2 ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach należy określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych. Górne stawki opłat będą miały zastosowanie do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jak/ zakłady, sklepy, instytucje/, którzy nie ponoszą na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami. Właściciele mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z   przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta. Cena za usługi nie może przekroczyć górnej stawki opłaty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza  


Stanisław   Konieczny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »