| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/245/2013 Rady Powiatu Łańcuckiego

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2013 poz. 595 z   późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z   późn. zm.),  

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:  

§   1.   1.   Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o   kwotę 5   098   453,35 zł, jak w   zestawieniu nr 1   do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej).  

2.   Zmiana, o   której mowa w   § 1   ust. 1   polega na:  

a)   zwiększeniu planowanych dochodów bieżących budżetu powiatu o   215   779,00 zł,  

b)   zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących budżetu  powiatu o   61   711,10 zł,  

c)   zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych budżetu powiatu o   5   252   521,25 zł.  

3.   Zestawienie nr 2   zawiera zmianę planu dochodów bieżących i   majątkowych (zestawienie zamieszczono poniżej).  

4.   Zestawienie nr 3   zawiera zmianę planu dochodów związanych z   realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej).  

5.   Zestawienie nr 4   zawiera zmianę planu dochodów w   podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej).  

§   2.   1.   Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o   kwotę 5   098   453,35 zł, jak w   zestawieniu nr 5   do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej).  

2.   Zmiana, o   której mowa w   § 2   ust. 1   polega na:  

a)   zwiększeniu wydatków bieżących o   179   779,00 zł, z   tytułu:  

-   wynagrodzeń i   pochodnych o   5   592,00 zł,  

-   zadań statutowych jednostek budżetowych o   174   187,00 zł,  

b)   zmniejszeniu wydatków bieżących o   60   046,17 zł, z   tytułu:  

-   wydatków na programy współfinansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   – o   15   046,17 zł,  

-   wydatków na świadczenia społeczne – 45   000,00 zł,  

c)   zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o   36   000,00 zł,  

d)   zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o   5   254   186,18 zł, w   tym z   tytułu wydatków na programy współfinansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w kwocie 4   617   089,30 zł.  

3.   Zestawienie nr 6   zawiera zmianę planu wydatków bieżących i   majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej).  

4.   Zestawienie nr 7   zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z   realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej).  

5.   Zestawienie nr 8   zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w   podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.  

§   4.   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i   Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Powiatu Łańcuckiego  

Stanisław PANEK  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 14  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie Nr 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie Nr 8  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »