| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Miasta Dynów

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Dynowa

Na podstawie art.3 ust 1, art. 18 ust. 2   pkt. 1, art. 22 ust 1, art. 40 ust 2, pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2013, poz. 594 ze zm.), § 38 i   39 załącznika do Uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynowa z   6 grudnia 2002r. w   sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynowa ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z   2002 Nr 88, poz. 1771 ze zm.), w   związku z   Uchwalą Nr XXXIV/202/13 Rady Miasta Dynów z   dnia 15 lipca 2013r. w   sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I   Stopnia w   Dynowie, Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:  

§   1.   Ulega zmianie treść Załącznika Nr 6   do Uchwały Nr/5/02 Rady Miasta Dynowa z   dnia  
6 grudnia 2002r. w   sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynowa w   brzmieniu jak w   załączeniu.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dynowa.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXXI/197/09 z   dnia 12 marca 2009 r. w   sprawie zmiany Statutu Miasta Dynowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów  


Roman   Mryczko

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXVI/214/13    
Rady Miasta Dynów    
z dnia 25 października 2013 r.  
 

ZAŁĄCZNIK Nr 6  
do Statutu Miasta Dynów  

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Dynowie,  

2.   Zakład Gospodarki Komunalnej w   Dynowie,  

3.   Zespół Szkół w   Dynowie,  

4.   Szkoła Podstawowa Nr 2   w Dynowie,  

5.   Szkoła Muzyczna I   Stopnia w   Dynowie,  

6.   Miejskie Przedszkole w   Dynowie,  

7.   Środowiskowy Dom Samopomocy w   Dynowie,  

8.   Miejski Ośrodek Kultury w   Dynowie,  

9.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Dynowie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »