| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Czudec

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/159/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Czudec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI/159/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) tworzywa sztuczne,

3) metal,

4) szkło,

5) papier i tektura,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady kuchenne,

8) odpady ogrodowe,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) odpady elektryczne i elektroniczne,

11) przeterminowane leki,

12) baterie i akumulatory,

13) świetlówki,

14) opony,

15) chemikalia,

16) przepracowane oleje..

2. W §2 w ust.2 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

odpady niebezpieczne zawierające następujące odpady: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje ..

3. W §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

Ilość przewidzianych worków dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańca Gminy Czudec..

4. W § 2 w ust.5 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Oliwa


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/254/2013
Rady Gminy Czudec
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik1.JPG

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »