| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/301/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. – o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 595 z   późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o   ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 1137 z   późn. zm.) Rada Powiatu Strzyżowskiegouchwala co następuje:  

§   1.   1.   Za usunięcie pojazdu z   drogi na koszt właściciela przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę Strzyżowskiego ustala się opłatę brutto w   wysokości:  

-   rower lub motorower – 105 zł.  

-   motocykl – 209 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 459 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 574 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 813 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1199 zł.  

2.   Za parkowanie usuniętego na koszt właściciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostę Strzyżowskiego parkingu strzeżonym za każdą dobę przechowywania ustala się opłatę brutto w   wysokości:  

-   rower lub motorower – 16 zł.  

-   motocykl – 23 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 47 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 68 zł.  

-   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 126 zł.  

§   2.   Ustala się koszty, o   których mowa w   art. 130a ust. 2a ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o   ruchu drogowym w   wysokości 50% opłaty określonej w   § 1   ust. 1   tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w   przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXV/212/2012 Rady Powiatu w   Strzyżowie z   dnia 26 listopada 2012 roku w   sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z   drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Marek   Jurzysta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »