| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. nr 256, poz.2572 z późń. zm.), art. 18 ust.2 pkt 14a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Traci moc Uchwała Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

2. Traci moc Uchwała Nr VII/82/2007 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

3. Traci moc Uchwała Nr IX/100/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/240/2008 z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/374/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

6. Traci moc Uchwała Nr XV/186/2012 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Kańczudze.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Emil Drąg


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/308/2013
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »