| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/325/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXV/250/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXV/250/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżów wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 1 pkt 1), lit. b), d) i e) otrzymują brzmienie;

b) zbierane selektywnie takie jak (papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), - dwa razy w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;”

d) odpady ulegające biodegradacji – w miesiącach maj – wrzesień, ( dwa razy na miesiąc ) w pozostałych miesiącach raz na miesiąc – zgodnie z harmonogramem lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;”

e) popioły – (w okresie od października do końca kwietnia co miesiąc) – zgodnie z harmonogramem;”

2. w § 7 ust. 1 pkt 2, lit. c) otrzymuje brzmienie;

c) odpady ulegające biodegradacji w okresie od maja do października co najmniej dwa razy w miesiącu, od listopada do końca kwietnia raz w miesiącu – zgodnie z harmonogramem lub w miarę napełniania pojemników;”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzyżowie


Krzysztof Szlachta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »