| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/205/2013 Rady Gminy Lubenia

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2013 roku, poz. 594 - z   późn. zm.), art. 5   ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 - z   późn. zm.) Rada Gminy Lubenia uchwala, co następuje :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, tj.:  

1.   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,44 zł od 1   m2 powierzchni  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,50 zł od 1   ha powierzchni  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1   m2 powierzchni  

2.   Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,36 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,85 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,58 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,22 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

-   w tym budynków gospodarczych lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej, innych niż określone w   art. 7, ust. 1, pkt 4, lit. „b” ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, - 1,20 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

3.   Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, a   nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rolnictwa i   Infrastruktury.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXXII/124/2012 Rady Gminy Lubenia z   dnia 09 listopada 2012 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   ma zastosowanie do podatków należnych od 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubenia  


Jerzy   Lassota

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »