| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6j i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Strzyżów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku selektywnego zbierania odpadów ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1) 5 zł od mieszkańca – w gospodarstwach domowych liczących do pięciu osób,

2) 4 zł od mieszkańca – w gospodarstwach domowych liczących sześć i więcej osób.

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 8,00 zł na miesiąc (słownie: osiem złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/252/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzyżowie


Krzysztof Szlachta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »