| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/300/13 Rady Gminy Żyraków

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 i ust. 4, art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie odpadami, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w zależność od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną zróżnicowaną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości:

1) gospodarstwo 1 osobowe – 6 zł,

2) gospodarstwo 2 osobowe – 12 zł,

3) gospodarstwo 3 osobowe – 14 zł,

4) gospodarstwo 4 osobowe – 16 zł,

5) gospodarstwo 5 osób i powyżej – 18 zł,

2. Ustala się miesięczną zróżnicowaną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości:

1) gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,

2) gospodarstwo 2 osobowe – 24 zł,

3) gospodarstwo 3 osobowe – 28 zł,

4) gospodarstwo 4 osobowe – 32 zł,

5) gospodarstwo 5 osób i powyżej – 36

3. Gmina Żyraków przejmuje jako część usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w worki z tworzywa sztucznego, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Żyraków Nr XXVI/240/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Żyraków przyjęła szereg uchwał, w tym uchwałę wprowadzającą możliwość zróżnicowania stawki opłaty od gospodarstwa domowego. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena usługi odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Żyraków jest niższa od ceny skalkulowanej pierwotnie, ponadto mieszkańcy właściwie podeszli do obowiązków zapłaty za odbiór odpadów i wpływy z opłaty śmieciowej za III kwartał 2013 roku wyniosły ponad 90 procent planowanych wpływów na podstawie złożonych deklaracji. Dlatego możliwe jest wprowadzenie obniżki opłaty zarówno dla selektywnej zbiórki jak i dla odpadów niesegregowanych, od nowego 2014 roku w Gminie Żyraków.

Przewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie


Sławomir Łanucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »