| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/351/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć  plan dochodów budżetu o kwotę -                            314 216

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

314 216,00

90095

Pozostała działalność

314 216,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

314 216,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

314 216,00

Razem:

314 216,00

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę -                            98 987

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

852

Pomoc społeczna

44 232,0085219

Ośrodki pomocy społecznej

44 232,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

44 232,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      ( sprzedaż samochodu)

44 232,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54 755,00


90002

Gospodarka odpadami

9 149,00

DOCHODY BIEŻĄCE

9 149,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 149,00

90095

Pozostała działalność

45 606,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

45 606,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

45 606,00

Razem:

98 987,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            569 394

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

569 394,0090095

Pozostała działalność

569 394,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

569 394,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

513 944,00

z tego :

Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów

314 216,00

Oczyszczanie stawów, budowa chodników, oświetlenia na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz remont budynku w Markach

199 728,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      ( Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów)

55 450,00

Razem:

569 394,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            354 165

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

700

Gospodarka mieszkaniowa

345 016,0070005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

345 016,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

345 016,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             ( odkupienie gruntu)

345 016,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 149,00


90002

Gospodarka odpadami

9 149,00

WYDATKI BIEŻĄCE

9 149,00

Wydatki jednostek budżetowych

9 149,00

w tym:

4210

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 149,00

Razem:

354 165,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


inż. Kazimierz Idzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »