| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5/2014 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dydnia oraz Rady Gminy Sanok

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, zm. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 z 2012 r. poz.1399) – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Krośnie – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym sołectwo Jabłonka utworzonym dla wyboru Rady Gminy Dydnia w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu stwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

2. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Sanok w okręgu wyborczym Nr 13 obejmującym sołectwa: Liszna, Wujskie, Załuż utworzonym dla wyboru Rady Gminy Sanok w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu stwierdzonym uchwałą Nr XXXIX/326/13 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się po jednym radnym w okręgach wyborczych wymienionych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 16 marca 2014 r.

§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie zarządzenia na obszarze gminy.

WOJEWODA PODKARPACKI


Małgorzata Chomycz-Śmigielska


Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 13 stycznia 2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia
15 stycznia 2014 r.

podanie do publicznej wiadomości wyborców zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających;

do dnia
25 stycznia 2014 r.

podanie do publicznej wiadomości wyborców, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonych siedzibach Gminnych Komisji Wyborczych;

do dnia
25 stycznia 2014 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać listy kandydatów na radnego;

do dnia
27 stycznia 2014 r.

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków Gminnych Komisji Wyborczych;

do dnia
30 stycznia 2014 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krośnie Gminnych Komisji Wyborczych;

do dnia
14 lutego 2014 r.
do godz. 24.00

zgłaszanie Gminnym Komisjom Wyborczym list kandydatów na radnego;

do dnia
21 lutego 2014 r.

zgłaszanie do Wójtów Gmin kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych;

do dnia
23 lutego 2014 r.

przyznanie przez Gminne Komisje Wyborcze numerów dla zarejestrowanych list kandydatów; podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

do dnia
1 marca 2014 r.

rozplakatowanie obwieszczeń Gminnych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list;

do dnia
2 marca 2014 r.

powołanie przez Gminne Komisje Wyborcze Obwodowych Komisji Wyborczych; sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin;

do dnia
6 marca 2014 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

14 marca 2014 r.
godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej;

dnia 15 marca 2014 r.

przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców;

dnia
16 marca 2014 r.
godz. 8.00 – 22.00

przeprowadzenie głosowania;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »