| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 218/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 18 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr 208/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych obowiązujących w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 724) Rada Gminy w   Starym Dzikowie postanawia:  

§   1.   W Uchwale Nr 208/XXXV/2013 Rady Gminy w   Starym Dzikowie z   dnia 27 listopada 2013 r. w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

– § 1   pkt 2   lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej 4,68 zł”  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w   Starym Dzikowie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Stanisław   Zając

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »