| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Borowa

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Borowa

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.)

Rada Gminy Borowa
uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy Borowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowa dokonuje się następujące zmiany:

1. Po § 7 Statutu dodaje się § 7a w brzmieniu „§ 7a. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale bądź zniesieniu jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) nazwę jednostki pomocniczej.

3. Przy zmianie granic jednostki pomocniczej równoznacznej ze zmianą granic sąsiednich gmin:

1) mieszkańcy jednostki pomocniczej wyrażający chęć przyłączenia się do gminy zobowiązani są przedstawić radzie wnioski, opinie społeczności oraz uchwałę zebrania wiejskiego,

2) rada upoważnia wójta do negocjacji międzygminnych w sprawie zmiany granic oraz może podjąć uchwałę o wspólnej sesji rad.”

§ 2. Skreśla się § 32 Statutu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wiącek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »