| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/533/14 Rady Gminy Solina

z dnia 29 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Solina, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/448/10 Rady Gminy Solina z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Solina i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w § 3 w pkt 5) po średniku dodaje się wyrazy w brzmieniu:

przez ważny interes dłużnika rozumie się sytuację społeczną lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszemu funkcjonowaniu, egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, przy czym za ważny interes publiczny rozumie się również realizację przez dłużnika inwestycji ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej, która z przyczyn niezależnych od dłużnika rodzi nieprzewidziane koszty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Artur Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »