| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/222/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40, art. 42 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 595 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 94 ust 2, ustawy z   dnia 6   września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z   2008 r. Nr 45, poz. 271 z   późn. zm.)Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i   punktów aptecznych w   dni powszednie oraz harmonogram dyżurów aptek w   porze nocnej, niedzielę, święta i   dni wolne od pracy – począwszy od dnia 3   marca 2014 r. do dnia 5   stycznia 2015 r.  

§   2.   Brak treści  

1.   Szczegółowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i   punktów aptecznych w   dni powszednie określa załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w   Ropczycach i   Sędziszowie Młp. określa załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 3   marca 2014 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  


Władysław   Tabasz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/222/2014
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wykaz aptek i   punktów aptecznych w   powiecie ropczycko-sędziszowskim  

 


Lp.  
 


Apteki prywatne  


Imię i   Nazwisko kierownika  


Godziny pracy  
 

1.  

„SINAPIS” s.c. Apteka Prywatna  
Iza Aleksandrowicz-Gorczyca,   Andrzej Gorczyca  
ul. Wyszyńskiego 54a,  
39-100 Ropczyce  
tel. 017   22 28 880  

mgr farm. Iza Aleksandrowicz-  
-Gorczyca  

Poniedziałek-Piątek – 7 45 -21 00
Sobota – 8 00 -14 00

dyżur według harmonogramu  

2.  

Apteka Prywatna  
Grzegorz Mendyka  
ul. Piłsudskiego 26, 39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 28 375  

mgr farm. Jacek Jaszewski  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -19 30
Sobota – 8 00 -16 00
dyżur przejęła apteka  
przy ul. Grunwaldzkiej 2  

3.  

P.P.H.U. „Kępka” Sp. z   o.o. Apteka  
ul. Grunwaldzka 2, 39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 17 975  

mgr farm. Jarosław Korbecki  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -19 00
Sobota – 8 00 -14 00
dyżur według harmonogramu  

4.  

Apteka Prywatna  
mgr farm. Małgorzata Rzegocka  
ul. Wyszyńskiego 45,  
39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 18 183  

mgr farm. Urszula Siuta  

Poniedziałek-Piątek – 7 30 -21 30
Sobota – 9 00 -19 00
Niedziela – 10 00 -18 00
dyżur według harmonogramu  

5.  

Apteka Mediq  
ul. Grunwaldzka 1, 39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 18   248  

mgr farm. Jolanta Lenard-Ślusarczyk  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -20 00
Sobota – 8 00 -16 00
Niedziela – 9 00 -15 00
dyżur według harmonogramu  

6.  

F.H.U.R.J. Kizior „Apteka w   Rynku” spółka jawna Apteka na Grunwaldzkiej  
ul. Grunwaldzka 9, 39-100 Ropczyce  
tel. 017   22 10 070  

mgr farm. Rafał Noszczyk  

Poniedziałek-Piątek – 7 00 – 19 00
Sobota – 8 00 – 14 00

dyżur według harmonogramu  

7.  

P.P.H.U. „Kępka” Sp. z   o.o. Apteka  
ul. Oś. Młodych 1,  
39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 16 232  

mgr farm. Maria Korbecka  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -19 00
Sobota – 8 00 -14 00

dyżur według harmonogramu  

8.  

Apteka Prywatna  
mgr farm. Danuta Sochacka Sp. z   o.o.  
ul. Kościuszki 18A  
39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 16   536, 017 22 26 732  

mgr farm. Danuta Sochacka  

Poniedziałek-Piątek – 7 30 -21 00
Sobota – 7 30 -18 00

dyżur według harmonogramu  

9.  

Apteka Prywatna „Pod Orłem”  
ul. Jana Pawła II 34  
39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 16   209, 017 22 16 013  

mgr farm. Irena Szymańska  

Poniedziałek-Piątek – 7 30 -20 00
Sobota – 8 00 -15 00

dyżur według harmonogramu  

10.  

Apteka Prywatna  
„Pod Ratuszem”  
ul. Rynek 26, 39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 16 643  

mgr farm. Agnieszka Ochał  

Poniedziałek-Piątek – 7 30 -19 00
Sobota – 7 30 -15 00
Niedziela – 8 00 -13 30
dyżur według harmonogramu  

11.  

Apteka Św. Franciszka  
ul. Jana Pawła II 56  
39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 26 718  

mgr farm. Maria Terpiłowska  

Poniedziałek-Piątek – 7 30 -20 00
Sobota – 8 00 -17 00
Niedziela – 9 00 -14 00
dyżur według harmonogramu  

12.  

Apteka im. „Św. Ojca Pio”  
Zenon Malski  
ul. Rynek 6, 39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017   22 26   947, 017 22 26 948  

mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszołek  

Poniedziałek-Piątek – 7 00 – 20 30
Sobota – 7 00 – 19 30
Niedziela – 13 00 – 19 00
dyżur według harmonogramu  

13.  

Apteka Prywatna „VITAFARM”  
Paweł Grabowski  
ul. 3-Maja 29, 39-120 Sędziszów Młp.  
tel. 017 22 16 272  

mgr farm. Aneta Brzostowska  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -20 00
Sobota – 8 00 -12 00

dyżur według harmonogramu  

14.  

Apteka Prywatna „PRO-ME”  
Krzysztof Paśko  
ul. K.K. Wielkiego 6A  
39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 17 313  

mgr farm. Sebastian Walczak  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 -19 00
Sobota – 7 30 -14 00

dyżur według harmonogramu  

15.  

Apteka Prywatna  
mgr farm. Wiesława Goś  
39-124 Iwierzyce 81  
tel. 017 22 21 088  

mgr farm. Wiesława Goś  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 –12 00
i 14 00 -17 00
Sobota – 9 00 -11 00

16.  

Apteka „Remedium”  
sc Lidia i   Andrzej Kaźmierczak,  
39-103 Ostrów 226,  
tel. 017 74 51 226  

mgr farm. Lidia Kaźmierczak  

Poniedziałek, Czwartek, Piątek  
– 8 00 -18 00
Wtorek, Środa – 8 00 -16 00
Sobota - 8 00 – 12 00

17.  

Apteka Prywatna  
s.c. mgr farm. Urszula Siuta  
mgr farm. Małgorzata Rzegocka  
39-110 Wielopole Skrzyńskie 260  
tel. 017   22 14 245  

mgr farm. Małgorzata Rzegocka  

Poniedziałek-Czwartek – 8 00 -18 00
Piątek – 8 00 -18 30

18.  

Apteka Prywatna  
Grażyna Niziołek  
39-102 Lubzina 117a  
tel. 017   22 12 554  

mgr farm. Grażyna Niziołek  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 - 18 00
Sobota – 8 00 -13 00

19.  

Punkt Apteczny   Anna Zarszyńska  
39-110 Wielopole Skrzyńskie 206  
tel. 0   505   053 664  

tech. farm. Anna Zarszyńska  

Poniedziałek-Piątek – 7 00 - 16 00
Sobota – 7 30 -12 30

20.  

Punkt Apteczny  
s.c. Kućma G i   Spółka  
39-110 Wielopole Skrzyńskie 229  
tel. 017 22 20 707  

tech. farm. Maria Panocha  

Poniedziałek-Piątek – 8 00 - 16 00
Sobota – 8 00 -12 00

21.  

Prywatny Punkt Apteczny  
Marta Kusza  
39- 107 Niedźwiada 10  
tel. 017 22 13 517  

tech. farm. Marta Kusza  

Poniedziałek, Środa – 8 00 - 18 00
Wtorek, Czwartek, – 8 00 - 16 00
Sobota – 9 00 -12 00

22.  

Prywatny Punkt Apteczny Zagorzyce  
39-126 Zagórzyce 367  
tel. 017 74 52 800  

tech. farm. Agnieszka Rachwał  

Poniedziałek-Czwartek –8 00 -15 30
Piątek –8 00 -16 30

23.  

Firma Handlowa Punkt Apteczny  
Alicja Wójcik  
39-122 Kamionka 219  
tel. 017 85 79   898, 0   885   223 691  

tech. farm. Alicja Wójcik  

Poniedziałek, Wtorek, - 9 00 - 18 00
Środa - 12 00 - 18 00
Czwartek, Piątek - 9 00 - 18 00
Sobota - 9 00 - 14 00

24.  

APTEKA ARTFARM  
39-103 Ostrów 224a  
tel. 014 69 60 512  

mgr Łukasz Gotkowski  

Poniedziałek-Piątek - 8 00 - 20 00
Sobota - 8 00 - 17 00

25.  

Apteka Prywatna  
ul. Armii Krajowej 4  
39-100 Ropczyce  
tel. 017 22 28 162  

mgr farm. Agnieszka Filipek  

Poniedziałek-Piątek - 8 00 - 20 00
Sobota - 8 00 - 14 00
dyżur według harmonogramu  

26.  

Apteka Ogólnodostępna  
ul. Ks. Siewierskiego 6  
39-100 Ropczyce  
tel. 017 74 21 805  

mgr farm. Zuzanna Krasoń  

Poniedziałek-Piątek - 8 00 - 19 00
Sobota - 8 00 - 13 00
dyżur według harmonogramu  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/222/2014
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.

harmonogram dyżurów całodobowych aptek w   Ropczycach i   Sędziszowie Młp. od dnia 3   marca do dnia 5   stycznia 2015 r.  

 

Lp.  

Data dyżuru  

Dyżur całodobowy  

1.  

30.12.2013 – 06.01.2014  

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A  

2.  

06.01.2014 – 13.01.2014  

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a  

3.  

13.01.2014 – 20.01.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a  

4.  

20.01.2014 – 27.01.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6  

5.  

27.01.2014 – 03.02.2014  

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4  

6.  

03.02.2014 – 10.02.2014  

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45  

7.  

10.02.2014 – 17.02.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Oś. Młodych 1  

8.  

17.02.2014 – 24.02.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

9.  

24.02.2014 – 03.03.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34  

10.  

03.03.2014 – 10.03.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1  

11.  

10.03.2014 – 17.03.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56  

12.  

17.03.2014 – 24.03.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9  

13.  

24.03.2014 – 31.03.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26  

14.  

31.03.2014 – 07.04.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

15.  

07.04.2014 – 14.04.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29  

16.  

14.04.2014 – 21.04.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Ks. Siewierskiego 6  

17.  

21.04.2014 – 28.04.2014  

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A  

18.  

28.04.2014 – 05.05.2014  

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a  

19.  

05.05.2014 – 12.05.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a  

20.  

12.05.2014 – 19.05.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6  

21.  

19.05.2014 – 26.05.2014  

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4  

22.  

26.05.2014 – 02.06.2014  

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45  

23.  

02.06.2014 – 09.06.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Oś. Młodych 1  

24.  

09.06.2014 – 16.06.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

25.  

16.06.2014 – 23.06.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34  

26.  

23.06.2014 – 30.06.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1  

27.  

30.06.2014 – 07.07.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56  

28.  

07.07.2014 – 14.07.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9  

29.  

14.07.2014 – 21.07.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26  

30.  

21.07.2014 – 28.07.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

31.  

28.07.2014 – 04.08.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29  

32.  

04.08.2014 – 11.08.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Ks. Siewierskiego 6  

33.  

11.08.2014 – 18.08.2014  

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A  

34.  

18.08.2014 – 25.08.2014  

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a  

35.  

25.08.2014 – 01.09.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a  

36.  

01.09.2014 – 08.09.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6  

37.  

08.09.2014 – 15.09.2014  

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4  

38.  

15.09.2014 – 22.09.2014  

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45  

39.  

22.09.2014 – 29.09.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Oś. Młodych 1  

40.  

29.09.2014 – 06.10.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

41.  

06.10.2014 – 13.10.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34  

42.  

13.10.2014 – 20.10.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1  

43.  

20.10.2014 – 27.10.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56  

44.  

27.10.2014 – 03.11.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9  

45.  

03.11.2014 – 10.11.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26  

46.  

10.11.2014 – 17.11.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2  

47.  

17.11.2014 – 24.11.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29  

48.  

24.11.2014 – 01.12.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Ks. Siewierskiego 6  

49.  

01.12.2014 – 08.12.2014  

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A  

50.  

08.12.2014 – 15.12.2014  

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a  

51.  

15.12.2014 – 22.12.2014  

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a  

52.  

22.12.2014 – 29.12.2014  

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6  

53.  

29.12.2014 – 05.01.2015  

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4  

 


Uzasadnienie

Uwaga: Apteki w   Ropczycach i   Sędziszowie Małopolskim pełnią tygodniowe dyżury całodobowe, zgodnie z   harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały Zarządu Powiatu.  


Uzasadnienie

Uwaga: 1. Dyżur całodobowy rozpoczyna się w   poniedziałek o   godzinie 800 i   trwa cały tydzień do następnego poniedziałku do godziny 800. 2. Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji, z   Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w   Rzeszowie, o   wpisaniu do rejestru nowych aptek działających w   Ropczycach lub Sędziszowie Młp.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »