| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/537/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 10 i 10 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W 2014 r. przewidziano dodatkowe środki na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego.

2. Podwyższa się w 2014 roku minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, o której mowa w art. 30 ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela o następującą kwotę:

Lp.

Poziom wykształcenia

Kwota, o którą zostają podwyższone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.

1.

Pozostałe wykształcenie

100,00 zł

§ 2. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe
w trybie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/412/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2013 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Marek Opaliński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »