| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/935/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kołaczyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kołaczyce

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się aglomerację Kołaczyce wyznaczoną rozporządzeniem Nr 84/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 141, poz. 2050).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.

§ 3. Wyznacza się, na terenie Gminy Kołaczyce, aglomerację Kołaczyce o równoważnej liczbie mieszkańców 4 508, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka, z oczyszczalnią ścieków w Kołaczycach.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Wojciech Buczak


Załącznik do Uchwały Nr XLV/935/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »