| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/941/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla i Równe oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Dukla i Równe

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się aglomeracje:

1. Dukla wyznaczoną rozporządzeniem Nr 147/06 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dukla (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 152, poz. 2610),

2. Równe wyznaczoną rozporządzeniem Nr 157/06 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Równe (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 154, poz. 2696), zmienionym rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 34/07 z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 157/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Równe (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 41, poz. 1097).

§ 2. Tracą moc rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego o których mowa w § 1.

§ 3. Wyznacza się, na terenie Gminy Dukla, aglomeracje:

1. Dukla o równoważnej liczbie mieszkańców 5 445, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Dukla, Cergowa, Jasionka i Nadole, z oczyszczalnią ścieków w Dukli,

2. Równe o równoważnej liczbie mieszkańców 2 395 zlokalizowaną na terenie miejscowości: Równe i Zboiska, z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Równe i Zboiska.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji, o których mowa w § 3 oznaczone są na mapach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Wojciech Buczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/941/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/941/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »