| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/255/14 Rady Miasta Dynów

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Dynów z dnia 9 lipca 2008 r., nr XXI/147/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „a” oraz art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2013 r.,poz. 594 z   późn. zmianami), w   związku z   art. 37, art. 43, art. 62, art. 63, art. 68 ust. 1   i 3, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3   i 4, art. 84 ust. 3   i 4   oraz art. 86 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z   2014 r., poz. 518 z   późn. zm.) – Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Rady Miasta Dynów z   dnia 9   lipca 2008 r., nr XXI/147/08 w   sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 3, ust. 4, pkt 1), lit. a) otrzymuje brzmienie:  

a)   30 000zł dla nieruchomości niezabudowanej, .

2.   § 7, ust. 4, pkt 1), otrzymuje brzmienie:  

1)   niezabudowanej o   wartości przekraczającej 30 000zł, .

3.   W § 8, ust. 1, po pkt 4) kropkę zamienia się na przecinek i   dodaje się pkt 5) o   treści:  

5)   zamiany za inną nieruchomość. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów  


Roman   Mryczko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »