| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/371/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) art. 17 ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr. 256, poz. 2572 z późń. zm.) Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga określając jednocześnie granice ich obwodów.

1) Szkoła Podstawowa im. „Króla Jana III Sobieskiego” w Kańczudze Siedziba: Kańczuga, ul. Szkolna 7, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: miasto Kańczuga, Łopuszka Mała, Niżatyce, Żuklin.

2) Szkoła Podstawowa im. „Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.” w Krzeczowicach – wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Krzeczowicach Siedziba: Krzeczowice 56a, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Krzeczowice, Bóbrka Kańczucka.

3) Szkoła Podstawowa im. „Św. Jana Kantego” w Łopuszce Wielkiej– wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej Siedziba: Łopuszka Wielka 488, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka.

4) Szkoła Podstawowa im. „Św. Jana Kantego” w Pantalowicach – wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pantalowicach Siedziba: Pantalowice 158, obwód szkoły obejmuje miejscowość Pantalowice.

5) Szkoła Podstawowa im. „Jana Pawła II” w Rączynie – wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie Siedziba: Rączyna 146, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Rączyna, Wola Rzeplińska.

6) Szkoła Podstawowa im. „Św. Jadwigi Królowej” w Sieteszy wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sieteszy Siedziba: Sietesz 329, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Sietesz, Lipnik, Chodakówka.

7) Szkoła Podstawowa im. „Jana i Marii Jędrzejowskich” w Siedleczce wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce Siedziba: Siedleczka 179, obwód szkoły obejmuje miejscowość Siedleczka

§ 2.

Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga określając jednocześnie granice ich obwodów.

1) Gimnazjum im. „Jana Pawła II” w Kańczudze Siedziba: Kańczuga, ul. Szkolna 7, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: miasto Kańczuga, Łopuszka Mała, Niżatyce, Żuklin.

2) Gimnazjum w Krzeczowicach – wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Krzeczowicach Siedziba: Krzeczowice 56a, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Krzeczowice, Bóbrka Kańczucka.

3) Gimnazjum im. „Św. Jana Kantego” w Łopuszce Wielkiej– wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej Siedziba: Łopuszka Wielka 488, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka.

4) Gimnazjum im. „Św. Jana Kantego” w Pantalowicach – wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pantalowicach Siedziba: Pantalowice 158, obwód szkoły obejmuje miejscowość: Pantalowice.

5) Gimnazjum im. „Jana Pawła II” w Rączynie – wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie Siedziba: Rączyna 146, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Rączyna, Wola Rzeplińska.

6) Gimnazjum im. „Św. Jadwigi Królowej” w Sieteszy wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sieteszy Siedziba: Sietesz 329, obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Sietesz, Lipnik, Chodakówka.

7) Gimnazjum im. „Jana i Marii Jędrzejowskich” w Siedleczce wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce Siedziba: Siedleczka 179, obwód szkoły obejmuje miejscowość Siedleczka

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVII/223/2008 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze


mgr Emil Drąg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »