| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/367/14 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21., poz. 112 ze zm.) i na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

Rada Miejska w Lesku

uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w następujący sposób:

1. W obwodzie głosowania nr 2 po ulicy Unii Brzeskiej dopisuje się ulicę Wyspiańskiego.

2. W obwodzie głosowania nr 3 po ulicy Moniuszki dopisuje się ulicę Parkową.

§ 2. Granice stałych obwodów głosowania po zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


Stanisław Tabisz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/14
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1

miasto Lesko ulice:
Ogrodowa, Osiedlowa, Piotra Kmity, Słowackiego od nr 1 do nr 13, Smolki nr 1, 3, 5, Spacerowa, Widokowa, Źródlana, Żeromskiego


Szkoła Podstawowa
w Lesku ul. Smolki 2


2

miasto Lesko ulice:
Basztowa, Konopnickiej, Ossolińskich, Słoneczna, Smolki od nr 6 do nr 14, Szopena, Unii Brzeskiej, Wyspiańskiego, Zielona, Zygmunta Kaczkowskiego

Przedszkole Samorządowe w Lesku ul. Z. Kaczkowskiego 26

3

miasto Lesko ulice:
Berka Joselewicza, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Kościuszki, Krasickich, Łazienna, Mickiewicza, Moniuszki, Parkowa, Piłsudskiego od nr 3 do nr 34, od nr 36 do nr 54, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Pułaskiego, Przemysłowa, Rynek, Sienkiewicz,, Słowackiego od nr 16 do nr 52 Śliżyńskiego, Waryńskiego, Wincentego Pola, Wincentego Witosa, 1000-LeciaBieszczadzki Dom Kultury w Lesku
ul. Piłsudskiego 1
4

miasto Lesko ulice:
Akacjowa, Al. Jana Pawła II, Bieszczadzka, Broniewskiego, Fredry, Jesionowa, Kwiatowa, Pieski Świat, Piłsudskiego  nr 35, 55, Podgórska, Sanowa, Stawowa,  Turystyczna, Wiejska, Wierzbowa, Wolańska, Wspólna, Zasanie,
sołectwo: Postołów


Publiczne Gimnazjum
w Lesku
ul. Kosciuszki 7


5

sołectwo:
Glinne,  Jankowce

Remiza OSP
w Jankowcach


6

sołectwo:
Huzele, Łączki,  Weremień

Świetlica Wiejska
w Huzelach


7

sołectwo:
Bezmiechowa Dolna,  Bezmiechowa Górna

Szkoła Podstawowa
w Bezmiechowej


8

sołectwo:
Dziurdziów,  Hoczew

Zespół Szkół Samorządowych
w Hoczwi


9

sołectwo:
Łukawica,  Manasterzec

Szkoła Podstawowa
w Manastercu


10

sołectwo:
Bachlawa,  Średnia Wieś

Zespół Szkół Samorządowych
w Średniej Wsi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


Stanisław Tabisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »