| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/1333/14 Rady Miasta Krosna

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, w związku z art.7, ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) i art.12 pkt 10a, w związku z art.4, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz na podstawie art.90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Program Stypendialny Miasta Krosna o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na  terenie Miasta Krosna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

§ 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała
Nr XX/435/04 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Krosna dla wybitnie uzdolnionych uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Stypendia przyznane w 2014 roku na podstawie uchwały Nr XX/435/04 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów wypłacane są przez okres, na jaki zostały przyznane, o ile uczniowi nie przyznano stypendium na nowych zasadach.

3. Uczniowi, któremu w 2014 roku zostało przyznane stypendium zarówno na podstawie uchwały Nr XX/435/04 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów jak i niniejszej uchwały, wypłaca się jedno  korzystniejsze stypendium.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Stanisław Słyś


Załącznik do Uchwały Nr LIX/ 1333 /14
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »