| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/391/2014 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie:zmiany uchwały Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pilzno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pilźnie na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pilźnie  wprowadza się następujące zmiany:

1. W opis granic okręgu nr 1 dodaje się ulicę Osiedlową.

2. W opis granic okręgu nr 2 dodaje się ulicę Wiosenną.

3. W opis granic okręgu nr 3 dodaje się ulicę Kapuścińskiego.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały nr XLIV/391/2014  Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 czerwca 2014 r., podział Gminy Pilzno na okręgi wyborcze przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Pilzna.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.                           

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


mgr Michał Maziarka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/391/2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Pilzno: ul. 3 Maja, Józefczyka, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Księdza Wilka, Leśna, Marycjusza, Niepodległości, Reja, Reymonta, Skłodowskiej, Osiedlowa

1

2

Pilzno: ul.Akacjowa, Armii Krajowej, Ducha, Koprowskiego, Kwiatowa, Legionów, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Partyzantów, Różana, Słoneczna, Witosa, Wojska Polskiego, Wiosenna

1

3

Pilzno: ul. Cicha, Generała Andersa, Grodzka, Grywałdzka, Karmelicka, Kilińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Petrycego, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Zielona, Kapuścińskiego

1

4

Pilzno: ul.Bujnowskiego, Dąbrowskiego, Grottgera, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Księdza Ściegiennego, Lwowska, Nowa, Podwale, Polna, Staszica, Traugutta, Węgierska, Żeromskiego

1

5

Strzegocice, Bielowy

1

6

Dobrków, Gołęczyna, Mokrzec

1

7

Gębiczyna, Jaworze Dolne, Połomia

1

8

Jaworze Górne

1

9

Lipiny

1

10

Łęki Dolne

1

11

Łęki Górne

1

12

Machowa, Podlesie

1

13

Parkosz

1

14

Słotowa

1

15

Zwiernik

1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


mgr Michał Maziarka


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXII/187/2012 z dnia 30 października 2012 r. Rada Miejska w Pilźnie utworzyła na terenie Gminy Pilzno okręgi wyborcze, ustalając jednocześnie ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

W utworzonych w mieście Pilźnie okręgach nie znalazły się ulice Osiedlowa i Kapuścińskiego, ponieważ były to tereny niezamieszkałe oraz ulica Wiosenna, która jest ulicą nową, utworzoną Uchwałą Nr XXXIV/329/2013 Rady Miejskiej w Pilźnie dnia 30 października 2013 r.

Obecnie ulice Osiedlowa i Wiosenna są zamieszkałe, natomiast ulica Kapuścińskiego jest wciąż niezamieszkała, jednak z uwagi na możliwość zameldowania się tam osób i umożliwienie im prawa do głosowania należało ją dopisać.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


mgr Michał Maziarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »