| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/387/14 Rady Gminy Sanok

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust 1, ust 3 i  ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Sanok

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7 zł miesięcznie od mieszkańca, lecz nie więcej niż 35 z ł miesięcznie od mieszkańców zamieszkujących łącznie w jednym budynku mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:

1) pojemnik 60l– 16

2) pojemnik 120l– 32

3) pojemnik 240l– 56

4) pojemnik 1100l– 160

5) pojemnik 7m3– 793

6) worek na zmieszane odpady komunalne 60l– 16

7) worek na zmieszane odpady komunalne 120l– 32

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) pojemnik 60l– 12

2) pojemnik 120l– 24

3) pojemnik 240l– 44

4) pojemnik 1100l– 120

5) pojemnik 7m3– 610

6) worek na zmieszane odpady komunalne 60l– 12

7) worek na zmieszane odpady komunalne 120l– 24

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 października 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Sanok


Tomasz Lewicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »