| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/534/14 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 5 września 2014r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Miasta Dębica na lata 2013 - 2017”

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), w związku z art. 87 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami ) po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Rzeszowie z dnia 24.07.2013 r. znak L.dz.UOZ-Rz-4.5120.14.2013 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica na lata 2013 – 2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy


Stanisław Leski


Załącznik do Uchwały Nr XLV/534/14
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 5 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica na lata 2013 - 2017

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »