| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/318/2014 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojaszówka

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm. )  Rada Gminy Wojaszówka uchwala, co następuje :

§ 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojaszówka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 oraz zajęć z religii jest bezpłatne.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojaszówka w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ustala się opłatę za każdą godzinę realizacji zajęć w wysokości 1 zł.

2. Opłata , o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka liczby godzin dodatkowych zajęć.

§ 4. 1. Zasady korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka najpóźniej z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

2. Zmiany deklarowanego dziennego czasu korzystania z wychowania przedszkolnego można dokonać w każdym czasie ze skutkiem od następnego miesiąca.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2, ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 6. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Wojaszówka.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Wojaszówce.

§ 8. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »