| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/398/14 Rady Gminy Raniżów

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/12 Rady Gminy Raniżów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raniżów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/239/12 Rady Gminy Raniżów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raniżów (Dz.Urz.Woj. Podka. z 2012 r., poz. 3135) wprowadza się następującą zmianę: w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem, jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:

1) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne;

2) zielony – przeznaczony na odpady zielone;

3) biały – przeznaczony na szkło;

4) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę;

5) szary – przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół;

6) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Rzeszutek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »