| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Gminy Iwierzyce

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a i 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym(tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.) oraz art.90f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. : Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmian.) Rada Gminy w Iwierzycach

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwierzyce.

§ 3. Traci moc  Uchwała Nr XXV/141/05 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Iwierzyce wraz ze zmianą Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 26 czerwca 2007 r. wraz ze zmianą Uchwała Nr XLI/231/2010 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 6 sierpnia 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Filipek


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/231/2014
Rady Gminy Iwierzyce
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »