| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/169/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 5 września 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Rudniku nad Sanem

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 13, art. 40 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art.14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwościi i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Rudniku nad Sanem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin korzystania z Parku Miejskiego winien być ogłoszony na tablicach informacyjnych, umieszczonych w widocznych miejscach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewiodniczący Rady Mierjskiej


mgr Edward Wołoszyn


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/169/2014
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 5 września 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO

W RUDNIKU NAD SANMEM

§ 1.

Teren Parku Miejskiego, położony pomiędzy ulicami: Rynek i Mickiewicza, przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji.

§ 2.

Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1. Zaśmiecania terenu.

2. Niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu.

3. Niszczenia i uszkadzania ławek i koszy oraz innych obiektów i urządzeń, w tym instalacji wiklinowych.

4. Spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych.

5. Głośnego zachowywania się oraz powodowania nadmiernego hałasu w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00.

6. Używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

7. Wjazdu wszelkich pojazdów, z wyjątkiem rowerów, wózkówinwalidzkich i innych pojazdów specjalistycznych wykorzystywanych przez inwalidów. Zakaz nie obejmuje właścicieli i użytkowników budynku, znajdującego się na terenie Parku.

8. Prowadzenia psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca. Wyprowadzający psy zobowiązani są sprzątać odchody po swoim psie.

9. Umieszczania reklam, tablic, ogłoszeń itp.

10. Wszelkich gier hazardowych.

11. Palenia ognisk i pozostawiania niedopałków.

12. Lokalizowania bez zgody Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych, innych urządzeń oraz środków transportu

§ 3.

Naruszanie postanowień Regulaminu podlega karze, przewidzianej w Kodeksie wykroczeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »