| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/174/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości 1 zł  za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość opłat wykazana w ust. 1, podlega waloryzacji, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Ustala się, że zwaloryzowana kwota opłat pobierana będzie w maksymalnej wysokości kwoty opłat ogłoszonej w sposób określony w ustawie o systemie oświaty.

§ 2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka reguluje umowa, zawarta pomiędzy rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, a dyrektorem przedszkola.

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 w przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jednocześnie trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

§ 4. 1. Traci moc uchwała N rIX/48/2011Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rudnik nad Sanem.

2. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/159/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Edward Wołoszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »