| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2014 Powiatu Niżańskiego

z dnia 12 września 2014r.

do porozumienia zawartego dnia 21 lutego 2011 r. w Nisku dotyczącego przekazania prowadzenia zadania zarządzania oraz inne zadania publiczne należące do zakresu działania Powiatu Niżańskiego wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w odniesieniu do rowów znajdujących się w pasie drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny na odcinku od km 2+500 do km 3+200 strona prawa i strona lewa - łącznie 1400 mb, zmienionego aneksami Nr 1/2012 z dnia 10 października 2012 r., Nr 1/2013 z dnia 14 października 2013 r

zawarty w Nisku pomiędzy:

Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosta- Gabriel Waliłko

2. Wicestarosta- Sławomir Czwal

a

Gminą Harasiuki reprezentowaną przez:

Wójta - Henryk Bździuch

Na podstawie § 2 ust 3 i § 8 w/w porozumienia oraz uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. strony zgodnie zmieniają jego treść:

§ 1.

W § 2 porozumienia dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4.1) Powiat Niżański w 2014 roku przekazuje dotację celową w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia.

2) Środki finansowe, o których mowa w pkt 1 przekazane zostaną na rachunek Gminy Harasiuki w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur za wykonane usługi lub roboty budowlane.

3) Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane na inny cel niż określony w porozumieniu podlegają zwrotowi na rachunek Starostwa Powiatowego w Nisku w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. za 2014 rok.

4) Gmina Harasiuki zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty o której mowa w pkt 1 wyłącznie na cel określony w porozumieniu oraz przekazanie rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych do dnia 15 stycznia 2015 r. za 2014 rok..

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Gmina Harasiuki

Powiat Niżański

Wójt Gminy


Henryk Bździuch


Skarbnik Gminy


Irena Szabat

Starosta Niżański


Gabriel Waliłko


Wicestarosta


Sławomir Czwal


Skarbnik Powiatu


Maria Bednarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »