| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2014 Powiatu Niżańskiego

z dnia 12 września 2014r.

do porozumienia z dnia 28 maja 2010 r. zawartego z Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem w sprawie przekazania w zarząd dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem: -Nr 2503R ul. Mickiewicza, -Nr 1060R ul. Rynek od km 0+145 do km 0+271,5 i od km 0+271,5 do km 0+502,50, -Nr 1080R ul. Grunwaldzka od km 0+700 do km 0+779, -Nr 1078R ul. Rzeszowska od km 0+000 do km 2+500, zmienionego aneksami Nr 1/2010 z dnia 1 lipca 2010 r., Nr 2/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 1/2011 z dnia 8 marca 2011 r., Nr 2/2011 z dnia 28 marca 2011 r., Nr 1/2012 z dnia 10 października 2012 r., Nr 1/2013 z dnia 14 października 2013 r

zawarty w Nisku pomiędzy:

Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosta  – Gabriel Waliłko,

2. Wicestarosta – Sławomir Czwal,

a

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez:

Burmistrza – Waldemara Grochowskiego

Na podstawie § 2 ust. 3 i § 10 w/w porozumienia oraz uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. strony zgodnie zmieniają jego treść:

§ 1.

W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.1) Powiat Niżański w 2014 roku przekazuje dotację celową w wysokości 500 zł na realizację zadań określonych w § 1 i § 2 ust. 1 porozumienia.

2) Środki finansowe, o których mowa w pkt 1 przekazane zostaną na rachunek Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur za wykonanie usługi lub roboty budowlane.

3) Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane na inny cel niż określony w porozumieniu podlegają zwrotowi na rachunek Starostwa Powiatowego w Nisku w terminie do 31 grudnia 2014 r. za 2014 rok.

4) Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty, o której mowa w pkt 1 wyłącznie na cel określony w porozumieniu oraz przedstawienia rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych do dnia 15 stycznia 2015 r. za 2014 rok..

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Gmina i Mistao Rudnik Nad Sanem

Powiat Niżański

Burmistrz


Waldemar Grochowski


Skarbnik Gminy


Paweł Koń

Starosta Niżański


Gabriel Waliłko


Wicestarosta


Sławomir Czwal


Skarbnik Powiatu


Maria Bednarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »