| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Trzebownisko

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebownisko w sprawie zniesienia Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej z Gminą Miasto Rzeszów

Działając na podstawie art. 4 a ust. 1 i 2 pkt. 1, 4 b ust. 1 pkt. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 grudnia 2014 r.

Rada Gminy Trzebownisko
uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Trzebownisko w sprawie zniesienia Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej z Gminą Miasto Rzeszów.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące
na terenie Gminy, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 3. Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie "Czy jesteś za zniesieniem Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej z Gminą Miasto Rzeszów?". Głosowanie polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem przeciw", "Jestem za", "Wstrzymuję się" znaku X i złożenie podpisu na ankiecie konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ankiety rozprowadzone będą wśród uprawnionych mieszkańców Gminy Trzebownisko, a następnie odbierane przez upoważnione przez Wójta Gminy osoby.

2. Ankiety można również pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w pokoju nr 10.

§ 5. O terminie rozpoczęcia konsultacji, Wójt Gminy zawiadomi mieszkańców Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Do ustalenia wyników konsultacji w poszczególnych sołectwach oraz w całej gminie, powołuje się Komisję w następującym składzie:

1) przewodnicząca Komisji-Małgorzata Kowal

2) członek-Bernadetta Świątek

3) członek-Józef Cyrek

4) członek-Ryszard Jakubowski

5) członek-Marian Krajewski

6) członek-Teresa Pieczonka

7) członek-Grażyna Sala

§ 7. Wzory protokołów zawierających wyniki przeprowadzonych konsultacji, stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na terenie Gminy w drodze obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Trzebownisko


mgr Małgorzata Kowal


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Trzebownisko
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Ankieta konsultacyjna

w sprawie zniesienia Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej z Gminą Miasto Rzeszów

Treść pytania:

Czy jesteś za zniesieniemGminy Trzebownisko poprzez połączenie jej
z Gminą Miasto Rzeszów?

Gmina

Miejscowość

Jestem przeciw

Jestem za

Wstrzymuję się

Trzebownisko

1. Wyrażenie swojej opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X

2. Postawienie znaku X w więcej niż jednej rubryce lub nie postawienie znaku X w żadnej
z rubryk powoduje nieważność głosu.

3. Ankiety będą odbierane przez upoważnione przez Wójta Gminy osoby.

4. Ankietę można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w pokoju Nr 10.

pieczęć okrągła

Urzędu Gminy Trzebownisko

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie 5 dni od dnia doręczenia.

Imię i nazwisko:………………………………….

PESEL:………………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………………………….

Data: ……………………………………

…………………………………..

Podpis


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Trzebownisko
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Protokół
Komisji do spraw ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami sołectwa ……………… w sprawie zniesienia Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej
z Gminą Miasto Rzeszów, sporządzony w dniu ………………………………………

Komisja w składzie:

1. Małgorzata Kowal-przewodnicząca

2. Bernadetta Świątek-członek

3. Józef Cyrek-członek

4. Ryszard Jakubowski-członek

5. Marian Krajewski-członek

6. Teresa Pieczonka-członek

7. Grażyna Sala-członek

Ustaliła co następuje:

1.

Liczba ankiet wydanych mieszkańcom

2.

Liczba ankiet nieważnych (bez pieczęci Urzędu Gminy Trzebownisko

3.

Liczba ankiet ważnych, w tym:

4.

Liczba ankiet ważnych z głosami nieważnymi

5.

Liczba ankiet ważnych z głosami ważnymi, w tym:

6.

Liczba głosów przeciw przyłączeniu

7.

Liczba głosów za przyłączeniem

8.

Liczba głosów wstrzymujących się

Podpisy członków Komisji:

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..

6. ……………………………..

7. ……………………………..


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Trzebownisko
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Protokół
Komisji do spraw ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebownisko w sprawie zniesienia Gminy Trzebownisko poprzez połączenie jej
z Gminą Miasto Rzeszów, sporządzony w dniu ………………………………………

Komisja w składzie:

1. Małgorzata Kowal-przewodnicząca

2. Bernadetta Świątek-członek

3. Józef Cyrek-członek

4. Ryszard Jakubowski-członek

5. Marian Krajewski-członek

6. Teresa Pieczonka-członek

7. Grażyna Sala-członek

Ustaliła co następuje:

1.

Liczba ankiet wydanych mieszkańcom

2.

Liczba ankiet nieważnych (bez pieczęci Urzędu Gminy Trzebownisko

3.

Liczba ankiet ważnych, w tym:

4.

Liczba ankiet ważnych z głosami nieważnymi

5.

Liczba ankiet ważnych z głosami ważnymi, w tym:

6.

Liczba głosów przeciw przyłączeniu

7.

Liczba głosów za przyłączeniem

8.

Liczba głosów wstrzymujących się

Podpisy członków Komisji:

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..

6. ……………………………..

7. ……………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »