| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie : ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40, art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), oraz art. 94 ust 2, ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Ropczyc, Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Wójta Gminy Ostrów, Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Wójta Gminy Iwierzyce oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w dni powszednie oraz harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy na 2015 r.

§ 2. 1. Szczegółowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w dni powszednie określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w Ropczycach i Sędziszowie Młp. określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/23/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 stycznia 2015r.

WYKAZ APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH
W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM


Lp.


Apteki prywatne


Imię i Nazwisko kierownika


Godziny pracy

1.


"SINAPIS" s.c. Apteka Prywatna
Iza Aleksandrowicz-Gorczyca,Andrzej Gorczyca
ul. Wyszyńskiego 54a,
39-100 Ropczyce
tel. 017 22 28 880


mgr farm. Iza Aleksandrowicz-
-Gorczyca


Poniedziałek-Piątek - 745 -2100
Sobota - 800 -1400

dyżur według harmonogramu

2.

Apteka Prywatna
mgr farm. Małgorzata Rzegocka
ul. Wyszyńskiego 45,
39-100 Ropczyce
tel. 017 22 18 183

mgr farm. Urszula Siuta

Poniedziałek-Piątek - 730 -2130
Sobota - 900 -1900
Niedziela - 1000 -1800
dyżur według harmonogramu

3.

Apteka Mediq
ul. Grunwaldzka 1, 39-100 Ropczyce
tel. 017 22 18 248

mgr farm. Jolanta Lenard-Ślusarczyk

Poniedziałek-Piątek - 800 -2000
Sobota - 800 -1600
Niedziela - 900 -1500
dyżur według harmonogramu

4.

F.H.U.R.J. Kizior "Apteka w Rynku" spółka jawna Apteka na Grunwaldzkiej
ul. Grunwaldzka 9, 39-100 Ropczyce
tel. 017 22 10 070

mgr farm. Rafał Noszczyk

Poniedziałek-Piątek - 700 - 1900
Sobota - 800 - 1400

dyżur według harmonogramu

5.

Apteka Prywatna
mgr farm. Danuta Sochacka Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 18A
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 16 536, 017 22 26 732

mgr farm. Danuta Sochacka

Poniedziałek-Piątek - 730 -2100
Sobota - 730 -1800

dyżur według harmonogramu

6.

Apteka Prywatna "Pod Orłem"
ul. Jana Pawła II 34
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 16 209, 017 22 16 013

mgr farm. Irena Szymańska

Poniedziałek-Piątek - 730 -2000
Sobota - 800 -1500

dyżur według harmonogramu

7.

Apteka Prywatna
"Pod Ratuszem"
ul. Rynek 26, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 16 643

mgr farm. Agnieszka Ochał

Poniedziałek-Piątek - 730 -1900
Sobota - 730 -1500
Niedziela - 800 -1330
dyżur według harmonogramu

8.

Apteka Św. Franciszka
ul. Jana Pawła II 56
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 26 718

mgr farm. Maria Terpiłowska

Poniedziałek-Piątek - 730 -2000
Sobota - 800 -1700
Niedziela - 900 -1400
dyżur według harmonogramu

9.

Apteka im. "Św. Ojca Pio"
Zenon Malski
ul. Rynek 6, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 26 947, 017 22 26 948

mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszołek

Poniedziałek-Piątek - 700 - 2030
Sobota - 700 - 1930
Niedziela - 1300 - 1900
dyżur według harmonogramu

10.

Apteka Prywatna "VITAFARM"
Paweł Grabowski
ul. 3-Maja 29, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 16 272

mgr farm. Aneta Brzostowska

Poniedziałek-Piątek - 800 -2000
Sobota - 800 -1200

dyżur według harmonogramu

11.

Apteka Prywatna "PRO-ME"
Krzysztof Paśko ul. K.K. Wielkiego 6A
39-100 Ropczyce
tel. 017 22 17 313

mgr farm. Sebastian Walczak

Poniedziałek-Piątek - 800 -1900
Sobota - 730 -1400

dyżur według harmonogramu

12.

Apteka Prywatna
mgr farm. Wiesława Goś
39-124 Iwierzyce 81
tel. 017 22 21 088

mgr farm. Wiesława Goś

Poniedziałek-Piątek - 800 -1200
i 1400 -1700
Sobota - 900 -1100

13.

Apteka "Remedium"
sc Lidia i Andrzej Kaźmierczak,
39-103 Ostrów 226,
tel. 017 74 51 226

mgr farm. Lidia Kaźmierczak

Poniedziałek, Czwartek, Piątek
- 800 -1800
Wtorek, Środa - 800 -1600
Sobota - 800 - 1200

14.

Apteka Prywatna
s.c. mgr farm. Urszula Siuta
mgr farm. Małgorzata Rzegocka
39-110 Wielopole Skrzyńskie 260
tel. 017 22 14 245

mgr farm. Małgorzata Rzegocka

Poniedziałek-Czwartek - 800 -1800
Piątek - 800 -1830

15.

Apteka Prywatna
Grażyna Niziołek
39-102 Lubzina 117a
tel. 017 22 12 554

mgr farm. Grażyna Niziołek

Poniedziałek-Piątek - 800 - 1800
Sobota - 800 -1300

16.

Punkt Apteczny Anna Zarszyńska
39-110 Wielopole Skrzyńskie 206
tel. 0 505 053 664

tech. farm. Anna Zarszyńska

o

Poniedziałek-Piątek - 700 - 1600
Sbota - 730 -1230

17.

Punkt Apteczny
s.c. Kućma G i Spółka
39-110 Wielopole Skrzyńskie 229
tel. 017 22 20 707

tech. farm. Maria Panocha

Poniedziałek-Piątek - 800 - 1600
Sobota - 800 -1200

18.

Prywatny Punkt Apteczny
Marta Kusza
39- 107 Niedźwiada 10
tel. 017 22 13 517

tech. farm. Marta Kusza

Poniedziałek, Środa - 800 - 1800
Wtorek, Czwartek, - 800 - 1600
Piątek - 800 - 1600
Sobota - 900 -1200

19.

Prywatny Punkt Apteczny Zagorzyce
39-126 Zagórzyce 367
tel. 017 74 52 800

tech. farm. Agnieszka Rachwał

Poniedziałek-Czwartek -800 -1530
Piątek -800 -1630

20.

Firma Handlowa Punkt Apteczny
Alicja Wójcik
39-122 Kamionka 219
tel. 017 85 79 898, 0 885 223 691

tech. farm. Alicja Wójcik

Poniedziałek, Wtorek, - 900 - 1800
Środa - 1200 - 1800
Czwartek, Piątek - 900 - 1800
Sobota - 900 - 1400

21.

APTEKA ARTFARM
39-103 Ostrów 224a
tel. 014 69 60 512

mgr Łukasz Gotkowski

Poniedziałek-Piątek - 800 - 2000
Sobota - 800 - 1700

22.

Apteka Prywatna
ul. Armii Krajowej 4
39-100 Ropczyce
tel. 017 22 28 162

mgr farm. Agnieszka Filipek

Poniedziałek-Piątek - 800 - 2000
Sobota - 800 - 1400
dyżur według harmonogramu

23.

Apteka Św. Sebastiana
ul. Piłsudskiego 26
39-100 Ropczyce
tel. 017 22 27 628

mgr farm. Jacek Jaszewski

Poniedziałek-Piątek - 800 - 2000
Sobota - 800 - 1900
Niedziela - 900 - 1700
dyżur według harmonogramu

24.

Apteka Słoneczna Biedronka
ul. Rynek 9
39-100 Ropczyce
tel. 017 710 00 21

mgr farm. Joanna Bieszczad

Poniedziałek-Piątek - 800 - 2000
Sobota - 800 - 1600
dyżur według harmonogramu

25.

Apteka Prywatna "VITAFARM"
Paweł Grabowski
Osiedle Młodych 1,
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 017 22 31 122

mgr farm. Maria Korbecka

Poniedziałek-Piątek - 800 - 1900
Sobota - 800 - 1400
dyżur według harmonogramu

Uwaga: Apteki w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim pełnią tygodniowe dyżury całodobowe, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH APTEK
W ROPCZYCACH I SĘDZISZOWIE MŁP.

Lp.

Data dyżuru

Dyżur całodobowy
w Ropczycach

Dyżur całodobowy
w Sędziszowie Młp.

1.

05.01.2015-12.01.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

2.

12.01.2015-19.01.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

3.

19.01.2015-26.01.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

4.

26.01.2015-02.02.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

5.

02.02.2015-09.02.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

6.

09.02.2015-16.02.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

7.

16.02.2015-23.02.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

8.

23.02.2015-02.03.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

9.

02.03.2015-09.03.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

10.

09.03.2015-16.03.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

11.

16.03.2015-23.03.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

12.

23.03.2015-30.03.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

13.

30.03.2015-06.04.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

14.

06.04.2015-13.04.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

15.

13.04.2015-20.04.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

16.

20.04.2015-27.04.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

17.

27.04.2015-04.05.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

18.

04.05.2015-11.05.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

19.

11.05.2015-18.05.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

20.

18.05.2015-25.05.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

21.

25.05.2015-01.06.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

22.

01.06.2015-08.06.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

23.

08.06.2015-15.06.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

24.

15.06.2015-22.06.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

25.

22.06.2015-29.06.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

26.

29.06.2015-06.07.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

27.

06.07.2015-13.07.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

28.

13.07.2015-20.07.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

29.

20.07.2015-27.07.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

30.

27.07.2015-03.08.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

31.

03.08.2015-10.08.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

32.

10.08.2015-17.08.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

33.

17.08.2015-24.08.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

34.

24.08.2015-31.08.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

35.

31.08.2015-07.09.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

36.

07.09.2015-14.09.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

37.

14.09.2015-21.09.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

38.

21.09.2015-28.09.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

39.

28.09.2015-05.10.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

40.

05.10.2015-12.10.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

41.

12.10.2015-19.10.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

42.

19.10.2015-26.10.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

43.

26.10.2015-02.11.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

44.

02.11.2015-09.11.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

45.

09.11.2015-16.11.2015

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

46.

16.11.2015-23.11.2015

Apteka Ropczyce, ul. K.K. Wielkiego 6A

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 26

47.

23.11.2015-30.11.2015

Apteka Ropczyce, ul. Piłsudskiego 26

Apteka Sędziszów Młp., ul. 3-Maja 29

48.

30.11.2015-07.12.2015

Apteka Ropczyce, ul. Rynek 9

Apteka Sędziszów Młp., Osiedle Młodych1

49.

07.12.2015-14.12.2015

Apteka Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54 a

Apteka Sędziszów Młp. ul. Kościuszki 18a

50.

14.12.2015-21.12.2015

Apteka Ropczyce, Armii Krajowej 4

Apteka Sędziszów Młp., ul. Rynek 6

51.

21.12.2015-28.12.2015

Apteka Ropczyce, Wyszyńskiego 45

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 34

52.

28.12.2015-04.01.2016

Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1

Apteka Sędziszów Młp., ul. J. Pawła II 56

Uwaga: · Dyżur całodobowy rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 800 i trwa cały tydzień do następnego poniedziałku do godziny 800. · Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji, z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, o wpisaniu do rejestru nowych aptek działających w Ropczycach lub Sędziszowie Młp.

Przewodniczący Rady Powiatu


Józef Rojek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »