| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Tuszów Narodowy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuszów Narodowy:

1) odpady segregowane - 135 zł brutto za 1 m3;

2) odpady niesegregowane - 180 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług w wysokości 46 zł brutto za 1m3.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, obowiązujących na terenie Gminy Tuszów Narodowy (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 31, poz. 715).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Maziarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »