| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594[1]) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw i osiedli w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 mają osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Nowa Dęba.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych.

§ 4. W terminie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania mieszkańców jednostki pomocniczej wzorcowy projekt zmiany statutu jednostki pomocniczej będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, a także przekazany odpowiednio sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.

§ 5. W czasie zebrania mieszkańcy winni zostać wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, zapoznani z projektem zmiany statutu jednostki pomocniczej, w ramach dyskusji zgłaszać swoje uwagi, a po zakończeniu dyskusji wyrazić opinię poprzez udzielenie
w głosowaniu jawnym odpowiedzi na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za zmianą statutu jednostki pomocniczej w zakresie przedstawionym podczas zebrania mieszkanców?".

§ 6. Ogłoszenie o zebraniu winno być dokonane co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, a także na tablicach ogłoszeń jednostki pomocniczej oraz przekazane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Wyniki konsultacji będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 8. Wyniki konsultacji nie stanowią rozstrzygnięcia wiążącego dla organów gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Serafin


[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »