| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446) i art 126, 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję się Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

2. Regulamin o którym mowa w ust 1 stanowi załącznik nr 1 do Uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Kańczudze.

§ 3.

Traci moc uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dariusz Dudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór umowy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »