| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.35.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t. z późn. zm.), w związku z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), oraz art. 1 pkt. 14c ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. poz. 87) Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. metody ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1. w zabudowie budynkami wielolokalowymi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 3;

2. w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 4.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6,50 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,50 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 12 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę;

2) 19 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2 do 4 osób;

3) 27 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5 do 10 osób;

4) 46 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej niż 10 osób.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 24 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę;

2) 38 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2 do 4 osób;

3) 54 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5 do 10 osób;

4) 92 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej niż 10 osób.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 6. Traci moc uchwała NR XXXV/420/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kąkol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »