| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z ich wartością punktową naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

RADA MIEJSKA W PRZECŁAWIU
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z ich wartością punktową:

Lp.

Kryterium

Wartość

punktowa

1.

Dziecko pięcioletnie, dziecko czteroletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

12 pkt.

2.

Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie/ pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

8 pkt.

3.

Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu na minimum 7 godzin dziennie.

4 pkt.

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie uczęszczało do tej samej placówki edukacyjnej.

2 pkt.

5.

Przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest najbliższą placówką względem miejsca zamieszkania lub pracy rodziców / prawnych opiekunów/.

1 pkt.

6.

Rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Przecław.

1 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania kandydata oraz ewentualnie informację o decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego - w zakresie spełnienia punktu 1;

2) Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) - w zakresie spełnienia punktu 2,4,5
i 6;

3) Złożona deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - w zakresie spełnienia punktu 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu


Zenon Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »