| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4, 6 w zw. z art. 20zf pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz punkty przyznawane za poszczególne z nich:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 50 punktów,

2) jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 40 punktów,

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie - 30 punktów,

4) rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola (szkoły/zespołu szkół) - 20 punktów,

5) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) - 10 punktów

6) zamieszkanie przez dziecko w obwodzie szkoły, na obszarze którego swoją siedzibę ma przedszkole lub oddział przedszkolny - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej,

2) oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka w danym przedszkolu,

3) oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych,

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu wraz z dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radomyśl nad Sanem


Edward Wermiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »