| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Gać

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm)

Rada Gminy w Gaci
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe:

1) opłata uiszczana będzie w terminach:

a) do dnia 30.03 za I kwartał

b) do dnia 30.06 za II kwartał

c) do dnia 30.09 za III kwartał

d) do dnia 30.11 za IV kwartał

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gaci.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przedmiotowa opłata, w zmienionej wysokości, uiszczana jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminie 15 dni od zaistnienia zmiany.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Stańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »