| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Gać

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Gać uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Gać stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/38/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Gać (DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1462) wprowadza się następujące zmiany:

3. . Otrzymuje brzmienie : Na obszarze Gminy funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

1) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych ,

2) Zespół Szkół w Gaci, w którego skład wchodzi :

a) Gimnazjum im. ks. Bronisława Markiewicza w Gaci,

b) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci ,

3) Szkoła Podstawowa w Białobokach,

4) Szkoła Podstawowa w Ostrowie im. Stanisława i Janka Bytnarów ,

5) Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie w którego skład wchodzi :

a) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie,

b) Gimnazjum w Dębowie,

6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

7) Żłobek w Gaci,

8) Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Białobokach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 listopada 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Gać


Lesław Stańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »