| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zarzecze

z dnia 30 września 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII /297/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 sierpnia 2014r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII /297/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze wprowadza się następujące zmiany: § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, przedstawia się następująco:

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego

0,00 zł-300,00 zł

110,00 zł

powyżej 300,00 zł do wysokości kryterium dochodowego

95,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze


Mariusz Pieniążek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »