| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zarzecze

z dnia 30 września 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII /297/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 sierpnia 2014r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII /297/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze wprowadza się następujące zmiany: § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, przedstawia się następująco:

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego

0,00 zł-300,00 zł

110,00 zł

powyżej 300,00 zł do wysokości kryterium dochodowego

95,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze


Mariusz Pieniążek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »