| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN - 1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR -1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR - 1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IPL -1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL - 1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Halina Poręba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »