| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/129/15 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski, poz. 735) oraz rozporządzenia Nr 23 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia na obszarze województwa krośnieńskiego wykazu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 14, poz. 105)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje

§ 1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości uzdrowiskowej Rymanów Zdrój - za każdy dzień pobytu pobiera się opłatę uzdrowiskową:

1) od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat w wysokości: 3,50 zł

2) od osób fizycznych, które nie ukończyły 15 lat w wysokości: 2,00 zł

3) od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej: 2,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się:

a) Uzdrowisku Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48 w Rymanowie Zdroju,

b) Przedsiębiorstwu Sanatoryjno - Turystycznemu "Stomil" Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1 w Rymanowie Zdroju,

c) Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11; 38 - 480 Rymanów,

d) Zakładowi Aktywności Zawodowej PSOUU ul. PCK 3 w Rymanowie Zdroju,

e) Wojciech Zagórski, ul. Zdrojowa 52, 38 - 481 Rymanów Zdrój.

3. Dla inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową ustala się wynagrodzenie w wysokości 13% od kwoty pobranych opłat.

§ 3. Ustala się dla inkasentów opłaty od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty targowej termin płatności pobranego podatku i opłat najpóźniej do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich zapłaty, a w odniesieniu do wpłat pobranych w grudniu każdego roku kalendarzowego najpóźniej do dnia 31 tego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/453/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie


Krystyna Przybyła-Ostap

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »