| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/129/15 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski, poz. 735) oraz rozporządzenia Nr 23 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia na obszarze województwa krośnieńskiego wykazu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 14, poz. 105)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje

§ 1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości uzdrowiskowej Rymanów Zdrój - za każdy dzień pobytu pobiera się opłatę uzdrowiskową:

1) od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat w wysokości: 3,50 zł

2) od osób fizycznych, które nie ukończyły 15 lat w wysokości: 2,00 zł

3) od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej: 2,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się:

a) Uzdrowisku Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48 w Rymanowie Zdroju,

b) Przedsiębiorstwu Sanatoryjno - Turystycznemu "Stomil" Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1 w Rymanowie Zdroju,

c) Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11; 38 - 480 Rymanów,

d) Zakładowi Aktywności Zawodowej PSOUU ul. PCK 3 w Rymanowie Zdroju,

e) Wojciech Zagórski, ul. Zdrojowa 52, 38 - 481 Rymanów Zdrój.

3. Dla inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową ustala się wynagrodzenie w wysokości 13% od kwoty pobranych opłat.

§ 3. Ustala się dla inkasentów opłaty od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty targowej termin płatności pobranego podatku i opłat najpóźniej do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich zapłaty, a w odniesieniu do wpłat pobranych w grudniu każdego roku kalendarzowego najpóźniej do dnia 31 tego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/453/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie


Krystyna Przybyła-Ostap

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »