| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Mielec

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), art. 4 ust. 1 w związku art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1484 ze zmianami)

RADA GMINY MIELEC
uchwala co następuje :

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku rolnego i od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

a) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

b) grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej,

c) grunty sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej symbolem "dr" stanowiące drogi wewnętrzne,

d) grunty, budynki i budowle lub ich części związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem ścieków komunalnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

b) opodatkowane podatkiem od środków transportowych przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmuje pojazdów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC


JAN KOŁODZIEJ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »