| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 465 ze zm. )

Rada Miejska w Oleszycach uchwala co następuje :

§ 1.

Określa wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (INRL-1)

§ 2.

Określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (DN-1)

§ 3.

Określa wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (DR-1)

§ 4.

Określa wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (DL-1)

§ 5.

Określa wzór załącznika do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1/A stanowiący załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały, DN-1/B stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, w sprawie podatku leśnego DL-1/A stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, DL-1/B stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, w sprawie podatku rolnego DR-1/A stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, DR-1/B stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 8.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicach informacyjnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa odkarpackiego nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Wiesław Osuch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/106/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »