| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Cisna

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust .1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.5, art. 19 pkt 1 lit b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jedn.tekst Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową ( Dz.U.Nr 249 poz.1851) Rada Gminy w Cisnej uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na obszarze gminy w miejscowościach: Buk, Cisna, Dołżyca, Habkowce, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liszna, Przysłup, Roztoki Górne, Smerek, Strzebowiska, Wetlina i Żubracze.

§ 2. Opłata miejscowa wynosi 1,60 zł dziennie - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze gminy w miejscowościach: Buk, Cisna, Dołżyca, Habkowce, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liszna, Przysłup, Roztoki Górne, Smerek, Strzebowiska, Wetlina i Żubracze w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

3. Inkasenci wpłacają do kasy lub na konto budżetu Gminy Cisna kwotę pobranej opłaty miejscowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty miejscowej.

§ 4. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę przybycia do danego miejsca oraz datę opuszczenia danego miejsca. Obowiązek ten nie dotyczy osób i podmiotów prowadzących inną formę ewidencji meldunkowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XVIII/81/2008 Rady Gminy w Cisnej z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania oraz Uchwała Rady Gminy w Cisnej z dnia 25 listopada 2008 r. Nr XXIV/108/2008, Uchwała Nr XXXI/167/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku i Uchwała Nr XII/43/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna


Mirosław Nadolny

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »