| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/89/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejskiej w Lesku

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 16 otrzymuje brzmienie:

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji;

2. Uchwała Nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 listopada 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji;

3. Uchwała Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

4. Uchwała Nr XL/310/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


Tomasz Bebkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »